VideoExterior

#MércoresDeZonaFranca
#MércoresDeZonaFranca

Formación para a internacionalización

Os encontros denominados “Os mércores en Zona Franca” son unhas sesións enmarcadas dentro do programa de Internacionalización que desenvolve o CZFV. Esta páxina web, www.videoexterior, recollerá toda a información de interese dos encontros presenciais para apoiar as necesidades de micro, pequenas e medianas empresas galegas na súa internacionalización.

53

XORNADAS

centradas nos temas máis relevantes dos procesos de internacionalización

Os encontros denominados ·Os mércores en Zona Franca· son unhas sesións enmarcadas dentro do programa de Internacionalización que desenvolve o CZFV. Esta páxina web, www.videoexterior, recollerá toda a información de interese dos encontros presenciais para apoiar as necesidades de micro, pequenas e medianas empresas galegas na súa internacionalización.

0
53

XORNADAS

centradas nos temas máis relevantes dos procesos de internacionalización

Este programa que arrincou en febreiro de 2019, durará até o final do primeiro semestre do ano 2020. Todas as semanas a Zona Franca organizará os mércores unha xornada en horario de mañá (salvo os meses de xullo e agosto e as vacacións de nadal). Durante este tempo celebraranse un total de 53 xornadas abertas ás pemes que desexen ampliar os seus coñecementos e habilidades sobre o acceso distintos mercados exteriores.

Na web VideoExterior poderase consultar o contido de maior interese que foi exposto nestes encontros presenciais a través de pílulas informativas de curta duración e vídeos coas experiencias en internacionalización das empresas. A información das xornadas organizouse en tres bloques:

Plan de internacionalización:

o contido esencial enfocado a traballar cada unha das fases das que se compón o proceso de internacionalización (autodiagnóstico, elección de mercados, procura de clientes, negociación, comunicación e TICs).

Sectores:

información orientada a sectores concretos dada a súa relevancia para a economía galega (viño e cultural e creativo).

Mercados:

coñecemento sobre mercados identificados como potenciais para o tecido empresarial galego (Europa, América, África, Asia e Oceanía).

Á finalización de cada sesión as empresas participantes terán a posibilidade de realizar tutorías personalizadas cos expertos participantes na xornada. 

Este portal web por tanto convértese nun repositorio formativo para a internacionalización.

Todos os vídeos sobre internacionalización pódense consultar na lista de reprodución de internacionalización na canle de YouTube de VideoExterior.

null
YouTube
visita nosa canle
¡¡ PLAY !!
null
Calendario
Programa de próximas xornadas
Descarga o Calendario
null
Participa
na próxima xornada
¡¡ INSCRÍBETE !!
null
YouTube
visita a nosa canle
¡¡ PLAY !!